Charakterystyka hydrauliczna pompy wody obiegowej

2021-04-01


Pompa cieczy obiegowej do przenoszenia reakcji, absorpcji, separacji i regeneracji cieczy absorpcyjnej w urządzeniu odnosi się do pompy wody obiegowej. Ponadto pompa wody obiegowej ma również cechy niskiego podnoszenia.
Pompa wody obiegowej zajmuje się głównie wodą, więc czynnik hydrauliczny jest czynnikiem, który musi wziąć pod uwagę pompa wody obiegowej. Oto kilka wymagań hydraulicznych pompy wody obiegowej.

Kanał przepływowy pompy wody obiegowej jest szeroki, więc aby umożliwić płynne przechodzenie dużych cząstek, przepustowość pompy wody obiegowej musi być wystarczająco duża; aby zapobiec występowaniu opadów stałych i zatkania kanału, prędkość przepływu szlamu w kanale przepływowym pompy wody obiegowej powinna uwzględniać prędkość osiadania; W normalnych warunkach wirnik pompy wody obiegowej jest cylindrycznym ostrzem, a wirnik ma przednie i tylne łopatki, które odgrywają rolę w zmniejszaniu przecieków i równoważeniu siły osiowej; charakterystyka przepływu szlamu powinna być specjalnie uwzględniona, a wylot łuku wklęsłego powinien być zaprojektowany, który jest głównie dla sekcji wylotowej wirnika pompy i spirali używanej do silnego ścierania.

Dobra znajomość właściwości hydraulicznych pompy wody obiegowej, co jest bardzo pomocne w jej normalnej pracy, więc operator powinien mieć dostateczną wiedzę na ten temat.